Det er oversvømmede bosteder, der har efterladt flint i vandet fra stenaldermenneskernes redskabsproduktion