Det gode liv på Langeland - tilfreds med service fra kommunen