- Det vigtige er at vi får vedtaget en rygepolitik