Drabssagens første dag

på mandagens retsmøde kom der nye afgørende beviser i sagen om dobbeltdrabet i Tusindårsskoven. For første gang fik offentligheden et indblik i politiets bevismateriale.