Elever på Rantzausminde Skole fravælger erhvervsuddannelser