Emils mål

Emil vil være stoffri inden for seks måneder.