Erling Lund Hansen håber at få en støjmur til Søparken