Færre biler på Thrige-gaden

Hidtil har man talt om, at der kører 33.000 biler på Thomas B. Thriges Gade i døgnet. Nye optællinger viser, at det reelt er mellem 22.000 og 24.000. Den konservative rådmand Steen Møller mener, at det gør det lettere at fordele bilerne i byen, når Thrige-gaden lukkes for biltrafik. Se interview med ham her.