Færre kulturpenge til Fyn

Kulturstyrelsen har meldt ud til alle kulturregionerne, at deres rammebevillinger samlet set vil blive reduceret med 12% allerede fra i år. Det betyder at der vil blive lidt sværere vilkår for de fynske kulturinitiativer, som for eksempel det her, hvor to bands var på turne i de små forsamlingshuse. Kulturregion Fyn er et kultursamarbejde med en fælles pengepulje fra 9 fynske kommuner og Kulturministeriet, men ministeriet ønsker nu at prioritere midler til Århus som europæisk kulturhovedstad i 2017, og de penge skal tages fra en pulje der hidtil er gået til kulturregionerne.