Far smed datter ud fra anden sal for at redde hende fra ildebrand