Finn Schumacker - det var svært at få en dialog med Koerselman