Flere opgaver i udbud

Flertallet af de fynske borgmestre går ind for at lade flere kommunale opgaver løse af private virksomheder.