Folkeskolereform

Vi kigger på, hvordan vi kan gøre fælles mål for dansk og matematik mere enkle. Vi kigger på en enklere styring af timetallene. Vin indfører vejledende timetal for dansk og matematik, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S)