Forening blander sig ikke i plejefamiliesag

Plejeforældrene til en 3-årig dreng rejser nu en skarp kritik af Nordfyns Kommune. Drengen blev få timer gammel placeret hos plejeforældrene, da kommunen på daværende tidspunkt vurderede, at barnets sundhed og udvikling ville lide alvorlig skade hos de biologiske forældre. Men nu knapt tre år senere har kommunen ombestemt sig. Drengen, skal alligevel ikke blive hos de plejeforældre, som har haft ham fra spæd - han skal hjemgives til de biologiske forældre. Lokalformand for FBU Region Syddanmark, Tine Plougheld, besøgte tidligere vores studie.