Formanden for folketingets retsudvalg ærgrer sig over rapport