Forsker: Kemien er et godt suplement til bombehunde