Forsøg med heroin virker

Indtil nu har 40 fynske narkomaner fået lægeordineret heroin. Men nu udvides forsøget, så 60 narkomaner kan få det. Og lægeordineret heroin er en af de muligheder, der gør, at narkomanerne kan kappe forbindelsen til pusherne. Det kan være livsvigtigt for mange narkomaner - for som vi har fortalt de seneste dage, så bliver mange gældsramte narkomaner mishandlet af deres pushere.