Forsøg med kortere ventetid for psykiatriske patienter