Første skoledag

Klassekvotienten stiger i de fynske 0.klasser. En af de skoler der rammer gennemsnittet for elevtallet i 0.klasse er Søndersøskolen. Her staredede 43 elever i dag i 0.a og 0.b.