Førstehjælp fra Langeland

Hurtig førstehjælp ved hjertestop kan være på vej til hele landet. Det er perspektivet i et nyt forsøg, hvor det langelandske projekt FirstAED nu skal testes i en storby.