Forvirring om års-hændelser: Naturen husker ikke tid

Stormen Ingolf gav forhøjet vandstand flere steder på Fyn. Blandt andet i Nyborg, hvor vandstanden nåede et sjældent højt niveau i Slipshavn. Her blev vandstanden sent søndag aften målt til 141 centimeter. Og fordi vandstanden overskred 140 cm, var der i Slipshavn tale om en 50-års-hændelse. Men betegnelsen 50-års og 100-års-hændelse bliver ofte misforstået. Det mener Rasmus Dahlberg, der er katastrofeforsker.