Forvirring om kompost

Kunde var ved at få biokompost med slam og tungmetaller med hjem til sin urtehave, da hun ville hente gratis kompost på Miljøcenter Nord i Odense