Frederik Waage forklarer, at beløbets størrelse ikke er afgørende