Freya skal sidde i en jury - abstrakt, at jeg skal dele så mange penge ud