Fynbo er ikke garanteret pension på trods af nedslidte knæ