Gadeprojekt begynder med arkæologi

Det store Thomas B. Thriges Gade-projekt i Odense begynder med store arkæologiske udgravninger.