Gæster fra Japan

Japanske sygeplejestuderende er i disse dage på studiebesøg i Svendborg. Besøget skal være med til at styrke samspillet mellem Fyn og Japan inden for velfærdsteknologi.