Gæsterne på hotellet Sixtus i Middelfart generer naboerne med larm om natten