Gang i grundsalget

Efter at have være gået helt i stå er der igen kommet gang i kommunernes salg af byggegrunde. I nogle kommuner er salget fordoblet