Giftsag i samråd

Miljøminister Karen Elleman var i dag i åbent samråd om det ekstremt giftige såkaldte HCB-affald fra Australien. Miljøministeren står fast: Affaldet skal destrueres på Kommunekemi i Nyborg.