Giftstop koster jobbet

13 ansatte har fået en fyreseddel på Kommunekemi.