Giver 750.000 kr til filmfestival

Festivalleder Birgitte Weinberger (til venstre) siger tak til Søren Rasmussen, formand for Regions Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling. I midten Jane Jegind, by- og kulturrådmand fra Odense Kommune.