Glade for hjælp

Interview med vicepolitiinspektør Klaus Arboe, Fyns Politi, Svendborg