Gyldenhovedet Løvetamarin i Odense Zoo

Gyldenhovedet Løvetamarin i Odense Zoo