Gymnasieelever strejker

Gymnasieelever på næsten alle fynske gymnasier holdt protestmøder tirsdag morgen. På flere gymnasier nedlagde de undervisningen