Gymnasieelever undervises af studerende

Tornbjerg Gymnasium i Odense overlod i dag al undervisning til unge universitetsstuderende. Formålet er at anspore gymnasieeleverne til at tage en videregående uddannelse