Håb for erhverv på landet

Ny ordning gør det muligt at bevare virksomheder i landzone