Hajhandel truer bestandene

Dubai har udviklet sig til et centrum for handel med hajfinner. Omfanget er nu så stort, at flere hajarter er alvorligt truet.