Har vi sparet for meget?

Flere regionspolitikere vil nu have undersøgt forholdene for ansatte og indlagte på de psykiatriske afdelinger. Se kommentar fra Pia Tørving, Medlem, psykiatriudvalget, Region Syddanmark, Soc.dem.