Helhedsplanstop gavner bøllerne

Den store planlagte helhedsplan for Vollsmose - udsættes. Det besluttede et flertal i odense byråd i går - ovenpå de voldsomme uroligheder i sidste uge. . Men Enhedslisten kritiserer beslutningen - og mener at byrådet går banditternes ærinde .