Her er risikoen for revner i huset størst

Huse kan pludselig slå revner som disse, hvis ikke du spotter faresignalerne.