Historiske fund vælter frem

De sidste tre dages udgravning på vikingeboplads ved Odense har givet mange nye arkæologiske fund. Mere end nye 60 fund er dukket frem af jorden. Her fortæller museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys Museer om nogle af de nye fund.