Hjemmeværnet tager i dag hul på opgaverne ved grænsen