Hold nu ved Odense

Konservative vakler og ønsker nu kun en prøvelukning af Thomas B. Thriges gade. Hold fast i jeres beslutning opfordrer en kendt arkitekt fra Odense.