Hør Finn Viberg Brunse uddybe, hvordan Jørgen Svenstrups projekt gavner Assens kommune