- Hvorfor er psykiatrien ikke kommet på finansloven?