I Norge er relationen mellem ansat og indsat vigtig