I strid med alle regler

Næstformanden for Etisk Råd, Ester Larsen, finder det uacceptabelt og i strid med reglerne, hvis en kvinde er blevet nægtet operation på OUH, fordi hun var retarderet.