Indslag: Fiskere kæmper for at begrænse iltsvind i Lillebælt