Ingen enighed om TBT

Hvilke konsekvenser har det, at Thomas B. Thriges gade i Odense bliver lukket? Det blev i dag taget op på et møde i by- og kulturudvalget i Odense Kommune, hvor en helt ny trafikplan skulle fremlægges.